Millî Savunma Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alımı! Başvuru detayları neler?

Millî Savunma Bakanlığı KPSS 70 puan ile uzman yardımcısı alımı yapacağını ilan etti. Alıma ilişkin merak edilen tüm detaylar ise yayınlanan kılavuz ile tüm adaylarla paylaşıldı.

Millî Savunma Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alımı! Başvuru detayları neler?
Millî Savunma Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alımı! Başvuru detayları neler?
GİRİŞ 08.11.2022 09:36 GÜNCELLEME 08.11.2022 09:36

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en  az 70 KPSS puan şartı aranan adaylar Ankara'da düzenlenecek olan sözlü sınava tabi tutulacak. Başvuru şartları, şekli ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylara ise haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte başvuru ekranı...

Emeklilere ödeme 8 bin TL'ye ulaştı! Ziraat, HalkBank, VakıfBank, Akbank, QNB Yapı Kredi, TEBEmeklilere ödeme 8 bin TL'ye ulaştı! Ziraat, HalkBank, VakıfBank, Akbank, QNB Yapı Kredi, TEB

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Millî Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuruları 27 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 27 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar MSB resmi internet sitesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresine girerek e-devlet şifresi ile başvurularını online olarak kolayca tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

MSB Kadro ve Detaylar

MSB Kadro ve Detaylar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, c) Tablo-2’de bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)

f) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Kadroları için geçerlidir.)

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Giriş Sınavı Başvuru Formu,

b) Resmi Makamlardan alınmış T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan, (Millî Savunma Uzman Yardımcısı Kadroları için geçerlidir.) e) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

f) Geçerlilik süresi dolmamış Yabancı dil sonuç belgesi,

g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

ğ) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
İsrail askerlerinden Filistinli yaralılara ve şehitlerin cenazesine işkence...
Mavi Hat'ta gerginlik: Önleyici saldırı başlatabilirler!