Belediye bünyesine lise mezunu itfaiye eri alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler?

Lüleburgaz Belediyesi bünyesine en az lise mezunu ve 60 KPSS puanı ile itfaiye eri alımı yapılıyor. Başvuru yapacak adayların haberimizde yer alan belgeleri hazırlayıp 04.02.2018 - 08.02.2019 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekiyor. Peki başvuru şartları neler?

Belediye bünyesine lise mezunu itfaiye eri alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler?
Belediye bünyesine lise mezunu itfaiye eri alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 10.01.2019 09:03 GÜNCELLEME 10.01.2019 09:03

Lüleburgaz Belediyesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, en az lise mezunu olmak kaydı ile açıktan atama yoluyla memur alımı yapılıyor. Peki başvuru genel ve özel şartları neler?

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

- İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise ve dengi okul mezunları için 2018 yılı KPSSP94, önlisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

-  657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak. -İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

Başvuru sırasında;

- Başvuru Formu, (www.luleburgaz.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

- Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

- Boy ve kilo ölçümünü gösterir sağlık kuruluşu onaylı belge

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için yukarıda yer alan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 04/02/2018- 08/02/2019 tarihleri arası (08:30-12:30/13:30-17:30 arasında) Lüleburgaz Belediyesi Tek Masa Hizmet Birimine kayıt yaptırdıktan sonra; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı!
Yunanistan sınırında ilginç görüntü! Gaz bombaları ile saldırdılar