İŞKUR ile Koruma ve Güvenlik Hizmetleri personel alım ilanı! Başvuru için bugün son gün!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı 12 sürekli işçi alım ilanı yayınlandı. Pamukkale Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda erkek ve bayan adaylar için başvuru şartları tüm detayları ile açıkladı. İşte İŞKUR Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alımı resmi ilan metni...

İŞKUR ile Koruma ve Güvenlik Hizmetleri personel alım ilanı! Başvuru için bugün son gün!
İŞKUR ile Koruma ve Güvenlik Hizmetleri personel alım ilanı! Başvuru için bugün son gün!
GİRİŞ 17.09.2021 09:22 GÜNCELLEME 17.09.2021 09:23

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile en az önlisans en çok lisans mezunu olmak üzere 12 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilan ile erkek ve bayan adaylar için başvuru şartlarından gerekli belgelere kadar merak edilen tüm detaylar açıklayan kurum, alımı onaylanan adayları kura ile seçecek. İşte İŞKUR Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alımına ilişkin merak edilen detaylar...

Başvurular Ne Zaman Sona Eriyor?

Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 13 Eylül 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 17 Eylül 2021 tarihine kadar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek. 

Başvuru Şartları Neler?

1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

4- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.

5- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

7- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

8- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

9- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

11- Adayların belirtilen meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

12- Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13- İlan edilen kadroya başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

14- Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)

15- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

16- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.

17- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Bir tarafta Mersin Üniversitesi, diğer tarafta Harvard Üniversitesi!
Emeklinin ücretsiz tatil yapacağı şehirler belli oldu