Çankaya Belediyesi KPSS ile zabıta memuru alımı! Lise, önlisans ve lisans mezunu...

Çankaya Belediye Başkanlığı; Lise Mezunu, Önlisans mezunu ve Lisans mezunu olmak üzere 80 kişilik zabıta memuru alacak. Başvuru yapacak adayların KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Çankaya Belediyesi KPSS ile zabıta memuru alımı! Lise, önlisans ve lisans mezunu...
Çankaya Belediyesi KPSS ile zabıta memuru alımı! Lise, önlisans ve lisans mezunu...
GİRİŞ 16.09.2021 09:17 GÜNCELLEME 16.09.2021 09:19
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Çankaya Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvuru yapabilmeleri için, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94 puan türünden en az 70, Ön Lisans için KPSSP93 puan türünden en az 75 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir. Peki zabıta alımı için aranan başvuru şartları neler?

Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
Zabıta Memuru GİH 9 40 Herhangi bir lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek KPSS P3 En az 75 Puan
Zabıta Memuru GİH 9 10 Herhangi bir lisans programından
mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın KPSS P3 En az 75 Puan
Zabıta Memuru GİH 10 15 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Erkek KPSS P93 En az 75 Puan
Zabıta Memuru GİH 10 15 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi) mezun olmak, En az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek KPSS P94 En az 70 Puan

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 • Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 • Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.

 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

 • Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

 • 657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

 1. Sınava girmek isteyen adaylar, (http://www.cankaya.bel.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda  dolduracakları  başvuru  formlarının  çıktısını  alıp  imzalayarak  BAŞVURU  FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 2. Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 4. Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 5. KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,

 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

 8. Sürücü   belgesinin   aslı   veya   fotokopisi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 13.09.2021 tarihinden 17.09.2021 tarihine kadar (mesai saatleri arasında) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri    uygun    olmadığı    halde    yapılan    başvurular,    belediyemizce    değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında tarafımızdan yapılacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 04-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar günleri hariç)  Şehit  Gönenç  Caddesi  No:  20/1  Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA  adresindeki  Çankaya Belediye  Başkanlığı  Zabıta  Müdürlüğü  hizmet  binasında  yapılacaktır.  Sınavlar  saat:  09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 
YORUMLAR 2
 • Vatandaş 2 yıl önce Şikayet Et
  Neden hep ortaöğretim mezunu olarak erkek alınıyor ki ? Türkiyenin başkentine yakışmıyor en azından kadın/erkek deyip erkek ağırlıklı alırsınızda milleti susturursunuz...
  Cevapla
 • türkan 2 yıl önce Şikayet Et
  Ne eleman alması ya.. Gereksiz hiçbir iş yapmayan zabıta kurumun kökten lağvedilip kaldırılması lazım. Zabıta ne iş yapar. Eskiden seyyar kovalardı. 3 Harfli marketler seyyarları bitirdiğinden artık kovalayacak kimsede yok. Yan gelip yatmaları için memur alımı.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?