Giresun üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru için bugün son...

Giresun üniversitesi en az lise mezunu Büro Personeli, Destek Personeli, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarına sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adaylardan en az 60 KPSS puan şartı aranıyor. İşte başvuru şekli....

Giresun üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru için bugün son...
Giresun üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru için bugün son...
GİRİŞ 09.02.2022 09:26 GÜNCELLEME 09.02.2022 09:27

Giresun üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek toplamda 21 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak istidam kapsamında adaylardan en az ortaöğretim mezunu olma şartı arıyor. Ayrıca adayların 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde geçerli en az 60 (altmış) puan almış olması gerekiyor. İşte resmi ilan metni...

Başvurular Ne Zaman Sona Eriyor?

Giresun üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 26 ocak 2022 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar gerekli belgeler ile birlikte Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla başvurularını tamamlayabilecek. 

Giresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Yapılacak KadrolarGiresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Yapılacak Kadrolar (2)Giresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Yapılacak Kadrolar (3)

Başvuru İçin İstenen Belgeler! 

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 

2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 

3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 

5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 

7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi. 

8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.) 

9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Şartları Neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde geçerli en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

8. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 
10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 

11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Yeni hocayı ne zaman açıklayacak? Ali Koç resmen tarih verdi
Parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var!