KPSS 50 puan ile Trabzon Üniversitesi personel alımı! Başvurular ne zaman bitecek?

Trabzon Üniversitesi, en az KPSS 50 puan ile Mühendis, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Kütüphaneci, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadroları sözleşmeli personel arıyor. En az lise mezunu adaylar arasında istidam sağlayacak olan kurum ise başvuruları toplamaya başladı. İşte başvuru şekli...

KPSS 50 puan ile Trabzon Üniversitesi personel alımı! Başvurular ne zaman bitecek?
KPSS 50 puan ile Trabzon Üniversitesi personel alımı! Başvurular ne zaman bitecek?
GİRİŞ 07.02.2022 09:29 GÜNCELLEME 08.02.2022 09:31

Trabzon Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre toplamda 50 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Mühendis, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Kütüphaneci, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadrolarında istidam sağlayacak olan üniversite, başvuruları toplamaya başladı. En az lise mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilana göre yine adaylardan en az 50 KPSS puan alma şartı aranıyor. 

İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 2.632 temizlik görevlisi aranıyor! İŞKUR 2022 iş ilanları...İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 2.632 temizlik görevlisi aranıyor! İŞKUR 2022 iş ilanları...

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 31 Ocak 2022 tarihi itibari ile başlayıp 14 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin Personel Daire Başkanlığına ait pdb@trabzon.edu.tr web adresi üzerinden temin ettikleri başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte yine Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurularını yapabilecek.

Sözleşmeli Personel

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Personel alımı başvuru sonuçları 18 Şubat 2022 tarihinde üniversitenin www.trabzon.edu.tr web adresi üzerinden ilan edilecek.

GEREKLİ BELGELER NELER?

  • 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

  • Özgeçmiş

  • Diploma Örneği (E-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

  • Başvuru Formu

  • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

  • Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

  • Güncel adli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

  • 2 adet güncel vesikalık fotoğraf

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web adresi ile Personel Daire Başkanlığının pdb@trabzon.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
İsviçre basınında Türkiye'ye "dünya lideri" övgüsü
Bakan Şimşek: ''Reel kur oranları lehimize dönecek''!