Artuklu Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son...

Mardin Artuklu Üniversitesi en az lise ve dengi okullardan mezun 35 personel alımı için ilan yayınladı. Başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, KPSS puanı esas alarak istidam gerçekleştirecek. İşte resmi ilan metni...

Artuklu Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son...
Artuklu Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son...
GİRİŞ 09.02.2022 09:26 GÜNCELLEME 09.02.2022 09:27

Mardin Artuklu Üniversitesi 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istidam sağlayacak olan üniversite, 8 büro görevlisi, 1 teknisyen, 2 mühendis, 1 mimar, 2 tekniker, 1 teknisyen, 8 temizlik görevlisi, 1 bakım personeli, 1 ısıtma görevlisi, 2 şoför, 1 bahçıvan ve 7 güvenlik görevlisi kadrolarında istidam sağlayacak. İşte başvuru detaylar...

İŞKUR üzerinden lise mezunu 14.095 beden işçisi alımı yapılacak! İŞKUR 2022 iş ilanlarıİŞKUR üzerinden lise mezunu 14.095 beden işçisi alımı yapılacak! İŞKUR 2022 iş ilanları

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Mardin Artuklu Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 26 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinde yer alan başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvuruda bulunabilecek.

Sözleşmeli Personel Alım Tablosu

BAŞVURU FORMU

Gerekli Belgeler Neler?

1. Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır. 

2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi. 

4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 

6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.) 

8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)

 9. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı. 

10. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak kazananlardan istenecektir.) 

11. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir. 

12. Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi (istenilen pozisyon için). 

13. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Mardin Artuklu Üniversitesi

Başvuru Şartları Neler?

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
b. Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
d. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
e. Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
f. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

5. Destek Personeli (Temizlik) kadrosu için;

a. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Emekliler için özel çalışma
Bayraktar TB3 test uçuşlarına devam ediyor