Namık Kemal Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel arıyor! Başvuru için bugün son...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel arıyor. Eczacı, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı, Bakım Onarım Personeli, Temizlik -Yemekhane Servis Elemanı ve Destek Personeli kadrolarında istidam gerçekleştirilecek. İşte başvuru ekranı...

Namık Kemal Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel arıyor! Başvuru için bugün son...
Namık Kemal Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel arıyor! Başvuru için bugün son...
GİRİŞ 09.02.2022 09:26 GÜNCELLEME 09.02.2022 09:27

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlere  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek 49 personel alımı gerçekleştirilecek. En az lise mezunu adaylar arasından seçilecek adaylardan en az 50 KPSS puanı alma şartı aranıyor. İşte iş ilanına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Son Başvuru Ne Zaman?

Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 26 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Adaylar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresi üzerinden yayınlanan başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında yine üniversitesinin https://www.nku.edu.tr adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecekler.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Başvuru Sistemi

BAŞVURU EKRANI

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler! 

1 - Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir). 

2 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).

3 - KPSS sınav sonuç belgesi 

4 - Fotoğraf 

5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

6 – İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 

7- SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 

8 - Askerlik durumunu bildirir belge

Genel Başvuru Şartları neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Özel Başvuru Şartları Neler?

1 - KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir 

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

3 - Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 

4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

RESMİ İLAN METNİ

 

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye'ye yatırım yapmayan Alman otomobil devlerine büyük şok
Milyarderlerin yeni gözdesi! Uçan bir daha binmek istiyor: İşte Falcon 6X'in özellikleri!